Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige upprop
Undertecknade stiftare har beslutat att 2023-04-18 bilda en ny insamlingsstiftelse, Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige.
Den nya insamlingsstiftelsen kommer på sikt ersätta den befintliga stiftelsen, Insamlingsstiftelsen Tappra Barn
Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Stiftelsetyp
Insamlingsstiftelse

Stiftare
Magnus Johansson, Mikael Berggren och Niklas Lillman

 Stiftelsens namn
Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige

Stiftelsens ändamål
Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige har till ändamål att skapa och genomföra event, evenemang och insamlingar där överskottet tillfaller organisationer som hjälper barn och ungdomar i Sverige som är sjuka, utsatta eller i behov.

Mottagande organisationer ska hjälpa barn och ungdomar i Sverige inom någon eller några av följande områden:

-Medicinsk forskning.

-Skapa trivsel och/eller mervärde där barn och ungdomar vistas och/eller behandlas.

-Informera, förebygga och utbilda om sexuellt våld, psykisk ohälsa, övergrepp, droger och barn och ungdomars rättigheter kopplat till FN:s barnkonvention.

-Erbjuda stöd och hjälp genom samtalsplattformar, aktiviteter, evenemang, läger mm för barn och ungdomar som är sjuka, utsatta eller i behov.

Bidrag kan även delas ut direkt från Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige till barn och ungdomar som är sjuka, utsatta eller i behov.

Framtiden

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta några veckor innan Insamlingsstiftelsen får ett registreringsbevis med organisationsnummer. Då vi fått tilldelat organisationsnummer kommer vi att upprätta bankkonto för att ta emot donationer. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll samt ansöka om medlemskap hos intresseorganisationen GIVA.


Linköping 2023-04-18
Magnus Johansson, Mikael Berggren och Niklas Lillman
Stiftare

 

info@tapprabarn.se
Norgegatan 2
582 31 Linköping
www.tapprabarn.se