Insamlingsstiftelsen Tappra Barn

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn (orgnr. 802480-0354) grundades 2016 av stiftarna Magnus Johansson, Mikael Berggren och Niklas Lillman. Stiftelsen är sprungen ur "Mange Johanssons dag för tappra barn" som funnits sedan 2011.

2016 startades även Tappra Barn AB (orgnr. 556891-4526) som är ett helägt dotterbolag till Insamlingsstiftelsen Tappra Barn.

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn drivs enligt stadgarna av styrelsen och stiftelsen har till ändamål att samla in och skänka så mycket som möjligt, minst 80% av sitt årliga överskott, till behövande tappra barn.

Stiftelsens bidragstagare väljs i samråd av styrelsen och värdarna i respektive stad. Vid oenighet gäller den mening som styrelsens ordförande biträder.

I bolagsordningen för Tappra Barn AB står det inskrivet att aktiebolaget endast får ägas av Insamlingsstiftelsen Tappra Barn och att det inte kan säljas till någon annan. Detta säkerställer att aktieutdelning endast kan ske till Insamlingsstiftelsen Tappra Barn och att Tappra Barn AB aldrig kan separeras från Insamlingsstiftelsen Tappra Barn.

Den dagliga verksamheten sköts i Tappra Barn AB och efter bokslut och vinstbeskattning sker en aktieutdelning till stiftelsen som sedan delar ut medlen till bidragstagarna i alla städer vi verkar i. 

Hela styrelsen jobbar helt på ideell basis.

Historien om Tappra Barn

Idén till Mange Johanssons dag för Tappra Barn började på familjen Lillmans veranda en solig sommardag med att Niklas Lillman frågade Magnus ”Mange” Johansson över en grill om inte han var sugen på att göra något för välgörenhet. Niklas hade fått upp ögonen att göra något för välgörenhet året innan då han läste om en välgörenhetsgolf i Stockholm i en skvallertidning hos frisören.

Mange svarade att han var intresserad av det och hade goda erfarenheter av det sedan sin tid i NHL där de var riktigt duktiga på det. Niklas och Mange spånade vidare under kvällen och insåg väldigt snart att man ville ha med den gemensamma vännen Micke Berggren på resan. Micke jobbade med Event och hade alla kunskaper som saknades för att köra igång med ett välgörenhetsevent. Mange ställde två krav för att vilja vara med och det var att det eventuella överskottet skulle gå till barn och att det skulle ha lokal anknytning. Niklas ställde också krav på Mange och det var också att eventuellt överskott skulle gå till barn och att Mange skulle jobba aktivt med dagen och inte bara ställa upp med sitt namn. Så snart man var överens om detta togs kontakt med Micke som gärna ville vara med också, så den dagen föddes ”Mange Johanssons dag för tappra barn”.

Några dagar senare åkte Niklas ut till Björn Gustavsson på Landeryds golfklubb och frågade om de ville vara med och göra en välgörenhetsgolf med oss. Det ville de gärna men frågade samtidigt om vi inte ville ta över nuvarande Barndiabetesgolfen som varje år spelades på Landeryd men som hade börjat tappa lite i intresse. Barndiabetesfonden hade vi redan pratat om som mottagare eftersom Mange hade bra kontakt med dem via hockeyn och hade gått i samma klass som grundaren till Barndiabetesfondens son och Niklas hade kompisar vars dotter precis fått barndiabetes. Dottern heter Emma och ni som har varit med på Manges dag har många gånger fått träffa denna fantastiska tjej och höra hennes berättelser om hur det är att ha typ 1 barndiabetes. Kul kuriosa i sammanhanget är att Tappra Barns maskot, som införskaffades 2018 har fått namnet Emma, som alltså var en viktig del vid starten av Tappra Barn. Vi pratade med Johnny Ludvigsson som är grundaren till Barndiabetesfonden om att ta ”över” tävlingen och de blev väldigt glada att det kom in nya krafter som kunde utveckla deras tävling.

De tre grundarna fortsatte att spåna och en första idé var att våra gäster skulle få utmana en profil på varje hål och den första profilen som vi tänkte våra gäster skulle få utmana var Charlotte Rohlin på bolljonglering. Nu blev det inget med just den idén då, men tanken sådde ett frö till kommande events och golftävlingar. Dock kom man fram till att i varje boll skulle det få spela en profil och på varje hål så önskade vi placera ett företag som sponsor.  

Allt eftersom planeringen gick vidare insåg vi att det inte skulle gå att göra dagen själva då alla jobbade helt ideellt med detta så vi var tvungna att få stöd. Därför bildades en projektgrupp som förutom de tre grundarna bestod av Rolf Wilhelmson, Per Jangius och Fredrik ”Feffe” Ahlsén. Planeringen flöt på och datumet sattes till den 19 maj 2011 på Vesterby vilket alla såg fram emot.

Vi skulle få in vårt överskott genom att ta betalt från företagen som var hålsponsorer, sälja spelplatser och genom auktionen som vi skulle hålla på banketten. Kraven på auktionssakerna var att de skulle vara unika, och inte gå att köpa i handeln. Bland det första vi fick in var Anders Holmertz badbyxor som han hade simmat OS i.

Rolf och Niklas sålde in hål till företagen och vi fick väldigt bra gensvar och bland de första som svarade ja var Roger på Prodema, Hans på Liljegrens fastighetsbyrå och Bengt-Göran på Teknova. Vi slöt också en hel del samarbeten med företag som vi behövde hjälp av och där var Lasse på Jenå reklam och Björn på Möllers Group väldigt tidiga med att vilja hjälpa till.

Mange och Feffe jagade Profiler och auktionsobjekt och även där fick vi bra respons och bland de första som ville vara med fanns Pebben Axelsson, Mackan Edlund, Kristin Kaspersen och Anders Holmertz. Micke och Per jobbade hårt med att få till inbjudningar och allt material som behövdes och med allt annat praktiskt som vi inte tänkt på. Månaderna rullade på och dagen blev större och större och när vi var framme i maj hade vi fått ihop 18 hålsponsorer, 26 profiler, 26 ”lag” och 13st auktionsobjekt. Idén från Niklas veranda nästan ett år tidigare hade äntligen blivit verklighet! Vi var alla mycket stolta över vad vi hade åstadkommit och att vi kunde skänka över tvåhundra tusen redan första året till barndiabetesfonden – helt fantastiskt! Redan under dagen för ”Manges dag” var det 16 företag som ville vara med nästa år och väldigt många profiler som ville komma tillbaka så det blev lätt att ta ett beslut att köra vidare på Manges dag.

”Manges dag för Tappra Barn” drevs vidare under flera år, helt ideellt av grundarna och övriga inblandade. Dagen växte för varje år, och med detta även arbetsinsatsen… 2015 stod vi inför beslutet att antingen lägga ner engagemanget, eller hitta formerna för att utveckla och göra detta professionellt. Dagen hade då genererat över 2 miljoner i bidrag till olika välgörenhetsorganisationer lokalt, främst Barndiabetesfonden, och det kändes tungt att lägga ner detta projekt. Istället fattades beslutet att starta en stiftelse för att jobba vidare med detta arbete, och fortsätta kunna skänka pengar till behövande organisationer och mottagare under många år framåt! 2016 startades en stiftelse som fick namnet ”Tappra Barn” med förhoppning om att expandera verksamheten till fler städer, med lokala värdar, där Mange Johansson fortsatt skulle vara värd för Linköping. Följaktligen startades engagemang upp i Jönköping, med Johan Davidsson och Pelle Edberg som värdar samt i Göteborg med Pebben Axelsson och Christian Olsson som värdar. Sedan dess har Karin Frick anslutit som värd i Jönköping och under 2018 utökades engagemanget till att även omfatta Norrköping, där Malin Baryard-Johnsson, Karl Eklöf, Jonathan Ericsson, Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis är värdar.

Vi vill tacka alla som hjälpt oss att bli den organisation vi är idag, och som än idag ställer upp och hjälper oss vid olika events och aktiviteter. Utan alla dessa underbara människor och ideella krafter hade inte Tappra Barn funnits!

Uppförandekod


Vår uppförandekod förklarar vad vi står för, vår värdegrund. Vi ska vara förebilder inte bara för organisationerna och barnen vi hjälper, utan även för varandra. Det innebär att uppförandekoden respekteras och efterlevs av exempelvis styrelsen, volontärer, partners, bidragstagare och övriga intressenter som stiftelsen har en relation till. För att lyckas med en uppförandekod krävs 100% engagemang och respekt för vår värdegrund. 

 • Vårt främsta fokus är alltid att finnas till för barnen. Vår kompass är FN:s barnkonvention och vi utgår från den i vårt arbete för barnens bästa.
  Detta speglas och kan exemplifieras i vårt arbete med att lokalt kunna skapa: skälig levnadsstandard till barn, skapa förutsättningar för barns lek och fritid samt bidra till barns hälsa och rehabilitering.

 • Tappra Barn är, och ska alltid agera som, en pålitlig, öppen och ärlig organisation vilket medför samma ansvar för stiftelsens representanter och partners.

 • Tappra Barn tror på långsiktiga affärsrelationer och partnerskap med ömsesidigt förtroende och nytta för alla parter.

 • Vi strävar efter ett mer tolerant och inkluderande samhälle för nuvarande och framtida generationer. Tappra Barn välkomnar mångfald och jämställdhet i alla former. Därför ska allas mänskliga rättigheter respekteras och försvaras.

 • Tappra Barn tar självklart avstånd mot all kränkande särbehandling, som t.ex: mobbning, fysiskt/psykiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier, etnicitet eller andra former av trakasserier.

 • Tappra Barn ska alltid eftersträva att visa gott omdöme gentemot alla intressenter, internt och externt, och inte använda en attityd eller ett språkbruk som kan uppfattas som kränkande, sexistiskt eller exkluderande. Vi ska vara normkritiska och självkritiska. Vi ska uppträda mot andra människor på det sätt vi förväntar oss att våra barn ska uppträda mot varandra.
 • Tappra Barn ska i alla sammanhang där stiftelsen verkar och uppträder följa lagar, regler, avtal och gällande praxis. Tappra Barn ska respektera ingångna överenskommelser och i alla avseende agera öppet och ärligt.

  Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Tappra Barn: Magnus Johansson, Michael Berggren, Niklas Lillman, Stefan Desai och Michael Sterne

  Styrelsen för Tappra Barn AB: Magnus Johansson, Michael Sterne, Mats Nyberg, Björn Möller, Gagga S Westin, Stefan Desai, Theres Klöver och Paulina Bengtsson

  Ort/Datum för Godkännande: Linköping 2020-06-02


Stiftelsen Tappra Barns stadgar


STADGAR för Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige

 • 1 Ändamål

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige har till ändamål att skapa och genomföra event, evenemang och insamlingar där överskottet tillfaller organisationer som hjälper barn och ungdomar i Sverige som är sjuka, utsatta eller i behov.
Mottagande organisationer ska hjälpa barn och ungdomar i Sverige inom någon eller några av följande områden:

-Medicinsk forskning.

-Skapa trivsel och/eller mervärde där barn och ungdomar vistas och/eller behandlas.

-Informera, förebygga och utbilda om sexuellt våld, psykisk ohälsa, övergrepp, droger och barn och ungdomars rättigheter kopplat till FN:s barnkonvention.

-Erbjuda stöd och hjälp genom samtalsplattformar, aktiviteter, evenemang, läger mm för barn och ungdomar som är sjuka, utsatta eller i behov.

Bidrag kan även delas ut direkt från Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige till barn och ungdomar som är sjuka, utsatta eller i behov.

 • 2 Verksamhet

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige skall bedriva sin verksamhet med insamlade medel från olika event, evenemang, insamlingar och/eller genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts användas för Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sveriges ändamål.

 • 3 Styrelsen
 • 3.1

Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst tio ledamöter.
Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år vid ordinarie årsmöte. 
Vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna på ett år och resterande på två år. 
Nya personer till styrelsen föreslås av styrelsen och eventuellt inträde sker vid årsmöte. 
Organ för bedrivande av Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sveriges ändamål verksamhet är styrelsen. 
Styrelsen har sitt säte i Linköping. 

 • 3:2

Styrelsen svarar för Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sveriges organisation och förvaltningen av Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sveriges angelägenheter.
Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföring även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter.
Styrelsen skall också tillse att Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sveriges administrationskostnader hålles på en rimlig nivå.

 • 3:3

Ordförande skall se till att sammanträde hålls när det behövs. På begäran av styrelseledamot eller revisor skall styrelsen sammankallas.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordförande och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamöterna har rätt till att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

 • 3:4

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som styrelsens ordförande biträder.

 • 3:5

Insamlingsstiftelsen Tappra barn Sverige är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag.

 • 3:6

Styrelsen företräder Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige och tecknar dess firma.
Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda Insamlingsstiftelsen och teckna dess firma. Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda Insamlingsstiftelsen och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening.
Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket. 

 • 4 Årsredovisning

För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

 • 5 Revisorer

Styrelsens förvaltning skall granskas av revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning. Revisor utses årligen vid ordinarie årsmöte.

 • 6 Stödorganisation

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige får aktivt verka för bildandet av stödorganisationer med syfte att stödja Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige ekonomiskt och/eller på annat sätt.

 • 7 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar, utan tillstånd av myndighet, får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under
förutsättning att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt 
stiftelseförordnandet. Tillsynsmyndigheten skall underrättas om beslutet. Ändring får dock aldrig innebära att denna paragraf eller stiftelsens ändamål enligt § 1 ändras. 

 • 8 Räkenskapsår

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sveriges räkenskapsår är kalenderår.

Stiftelsen Tappra Barns styrelse


 

Magnus Johansson

Ordförande

Stefan Desai

Ledamot

Gagga S Westin

Ledamot

Cicci Sandqvist

Ledamot

Micke Berggren

Adjungerad

Fredrik Gärdeman

Adjungerad

Ekonomi & Revision


 

Linus Eriksson

Grant Thornton 

Rinda Desai

Desai Ekonomi