Tappra Barn

Tillsammans gör vi skillnad för
barn i vår närhet   

Tappra barns affärsnätverk är ett utmärkt sätt att bidra till lokal välgörenhet som gör skillnad, och samtidigt få tillgång till ett fantastiskt nätverk.

 

Beträffande reportage i Sveriges Radio Östergötland 2022-06-15.

 Vi på Tappra Barn känner oss ledsna över hur Sveriges Radio väljer att framställa vår verksamhet negativt.

Vi förstår att ni kan ha frågor på hur vår organisation fungerar.

Mycket av denna information har vi delgivit er tidigare men det skadar inte att göra det igen. 

Tappra Barn startades på initiativ av bland annat Magnus Johansson, som ett sätt för honom att ge tillbaka till behövande i samhället. Detta efter en lång och framgångsrik karriär som professionell hockeyspelare.  

Varken Magnus, styrelsen eller någon av de hundratals volontärer som hjälper till har någon ersättning utan jobbar helt ideellt. 

Vi köper konsulttjänster på timbasis för att göra det möjligt att bedriva de nätverksbaserade eventen som vi genomför. 

Om aktieutdelning och utdelning av medel

Totalt under perioden 2011 - 2021 har Tappra Barn skänkt över 11 miljoner kronor i utbetalade medel, tjänster och varor. 

Självklart har även vi varit drabbade av pandemin, men trots detta har vi de senaste två åren lyckats skänka betydande summor.

På hemsidan framgår tydligt vilka organisationer och de respektive belopp dessa erhållit. 

Nätverksevent eller Gåvor

Vi gör skillnad på våra nätverksevent såsom Padel, Golf och Gala och vår gåvoverksamhet, såsom pant, gåvor via swish, butikssamarbeten, gåvor i samband med jul osv.

Nätverksevent

På våra nätverksevent ligger fokus på nätverkande mellan våra partners och då varje event medför kostnader - såsom mat, anläggningshyror, underhållning och marknadsföring - blir ändamålskostnaderna högre; ca 60–85 %.

De kostnader som Tappra Barn har i samband med dessa events täcks av företagens deltagaravgifter, och inte av några andra intäkter eller gåvor till Tappra Barn.

På arrangemangen sker olika typer av insamlingar, auktioner med mera där i princip hela överskottet skänks till välgörenhet. 

Räkneexempel:

NÄTVERKSEVENT (Nätverkspadel, Nätverksgolf, Linköpings nätverksgala mm)

Företag A köper en hålsponsorplats på nätverksgolfen för 10.000kr

10.000kr intäkt

6.000 - 8.500 kr eller ca 60 - 85 % i insamlingskostnader (underhållning, hyra av lokal, mat och dryck, projektledning mm)

---------------------------------------------------

Ca 1.500 - 4.000kr till våra mottagare

 

Gåvoverksamhet

Vid vår gåvoverksamhet är ändamålskostnaderna endast 5–15 %. Kostnaderna består av uppskyltning av pantstationer, maskinkostnader, redovisning och en liten del projektledning.

 

Tappra Barns administrationskostnader är väldigt låga, och består i huvudsak av hyra för en liten kontorslokal i Linköping samt viss administration och redovisning- och revisionstjänster.  

Räkneexempel:

GÅVA (till exempel pant och insamlingsprojekt från partnerföretag mm)

Familjen X skänker sin pant via ICA Maxi till ett belopp på 100kr

100kr Pant

5–15 kr eller ca 5–15 % i administrativa kostnader (kostnader för att vara pantmottagare mm)

--------------------------------------------

Ca 85 - 95 kr till våra mottagare

 

Alla som skänker pengar till Tappra Barn kan vara trygga med att pengarna går till utsatta barn lokalt och vi följer Länsstyrelsens uppsatta kriterier för stiftelser, vilket dessutom kontrolleras årligen via inlämnat årsbokslut.

90-konto

I reportaget sägs det att Tappra Barn anser att 5 000 kr är en för dyr kostnad för att skaffa 90-konto. Dock skall poängteras att en stor del av intervjun är bortklippt. Den del som då inte framkommer är att det utöver 5 000 kr som endast är en startavgift, tillkommer en omsättningsbaserad kostnad och en utökad administrationskostnad på ca 100.000–150.000kr per år.

 

Vi uppfyller dock alla kriterier utom ett för att kunna skaffa ett 90-konto.

Det vi inte uppfyller är att Stiftelsens ändamål enligt stadgarna är för brett i sin utformning.

Stiftelsens ändamål:

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att samla in och skänka så mycket som möjligt, minst 80 % av sitt årliga överskott, till behövande tappra barn.

Stadgarna framtogs i samråd med Länsstyrelsen 2015 och är i det närmast omöjliga att ändra i efterhand.

Det vi missade att skriva dit var att vi bara hjälper behövande barn i Sverige vilket gör att ändamålet blir för otydligt enligt Svensk Insamlingskontroll som utfärdar 90-konton.

Ett arbete med att utröna om ändring ändå är möjlig i syfte att uppfylla alla kriterier för 90-konto kommer att startas under hösten.

  

Tappra Barn är otroligt stolta över det arbete vi gör tillsammans med alla människor som arbetar och ställer upp ideellt för organisationen. Tillsammans gör vi stor skillnad för barnen i de städer vi är verksamma i, och bidrar genom våra evenemang med mycket Glädje, Hjärta och Gemenskap. Vi kommer fortsätta vårt viktiga arbete tillsammans med er och är otroligt tacksamma för alla som hjälper oss på olika sätt, privatpersoner såväl som företag.

 

Med hopp om ert fortsatta stöd! 

 

Bästa hälsningar 

 

Styrelsen Insamlingsstiftelsen Tappra Barn:

Magnus Johansson ordf.

Mikael Berggren

Niklas Lillman

Michael Sterne

Stefan Desai

 

Styrelsen Tappra Barn AB:

Magnus Johansson ordf.

Björn Möller

Gagga S Westin

Terese Klöver

Stefan Desai

Mats Nyberg

Paulina Bengtsson

 

Projektledare:

Niklas Lillman

Fredrik Gärdeman

 

Eventuella frågor ställs till:


Ordförande Magnus Johansson, 070 - 824 59 16 eller magnus.johansson@ucsmanagement.se


Projektledare Niklas Lillman, 070-899 44 23 eller niklas.lillman@tapprabarn.se


Projektledare Fredrik Gärdeman, 070-555 11 29 eller fredrik.gardeman@tapprabarn.se

 

 

Din lokala välgörenhetsorganisation

Tappra Barn är en liten, flexibel och effektiv välgörenhetsorganisation vars syfte är att samla in pengar till barn som har det tufft, och hjälpa dem lokalt där vi verkar. Detta innebär alltså att vi värnar om barnen som finns i vår närmiljö. Hjälpen som fås syns, och vi är stolta över att kunna göra skillnad där vi finns!

Alla kan bidra till Tappra Barn - både privatpersoner som företag, kommuner och andra aktörer i samhället. Varje bidrag är betydelsefullt, oavsett vilket belopp det har. Genom att skänka till Tappra Barn kommer du se vilken skillnad det kan göra för barn i din närhet. Pengarna samlas in genom bidrag från våra partners, privatpersoner och företag. 

 

 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Stiftelsen Tappra Barn hjälper barn lokalt i de städer vi finns verksamma i. Pengar som samlas in i en stad, går till barn på samma ort. Vi samlar in pengar genom en rad olika aktiviteter, events och kampanjer.

Skänk ett bidrag

Du kan när som helst swisha ett valfritt bidrag på något av följande nummer, som är kopplat till respektive stad: 

Linköping 123 279 98 15
Jönköping 123 030 31 07
Norrköping 123 577 02 92

Det går även bra att sätta in ett bidrag på Tappra Barns BankGiro: 862-9495

Företagssamarbeten

Endast fantasin sätter gränserna för vad man kan göra, men många partners har valt att skänka en summa för varje såld produkt. Detta kan vara permanent eller under en begränsad period, som exempelvis under den årliga Julkampanjen, “Jul för Tappra Barn”, då vi jobbar lite extra med det lokala näringslivet.

Välgörenhetsgåvor

Du kan köpa någon av våra produkter. För närvarande har vi en välgörenhetsnalle och en årlig välgörenhetsmössa. En del väljer att skänka nallar direkt till Tappra Barn för att kunna överlämnas till sjuka barn. 

Kontakta oss om du vill beställa produkter av oss, vare sig det gäller privat eller genom ett företag.

Välgörenhetsevent

Vi på Tappra Barn anordnar en rad aktiviteter och event i de städer vi finns representerade. Störst och viktigast är den årliga Välgörenhetsgolfen som lockar ett stort antal sponsorer och spelare från det lokala näringslivet. Detta event är ett mycket populärt och trevligt sätt att vara med och bidra på, samtidigt som du får en fantastisk möjlighet att nätverka med det lokala näringslivet.


 

Glädje

Stort som litet bidrag kan vara avgörande och skänker stor glädje till barn i din närhet

 

 

Hjärta

Det finns barn runtomkring oss som har det tufft, lite kärlek och omsorg kan göra mycket.

Gemenskap

Att känna gemenskap och tillhörighet till någon är viktigt – särskilt för barn.

Tappra barn är en insamlingsstiftelse och organisation som är verksamma lokalt, där pengarna skänks till barn som har det tufft i livet!

Facebook   I   Instagram |   LinkedIn

Copyright © Stiftelsen Tappra Barn 2021