Gå med i Tappra Barn Charity Business Club idag.
Kontakta oss
Info om stiftelsen

Information om Insamlingsstiftelsen
Tappra Barn


Insamlingsstiftelsen Tappra Barn (orgnr. 802480-0354) grundades 2016 av stiftarna Magnus Johansson, Mikael Berggren och Niklas Lillman. Stiftelsen är sprungen ur "Mange Johanssons dag för tappra barn" som funnits sedan 2011.

2016 startades även Tappra Barn AB (orgnr. 556891-4526) som är ett helägt dotterbolag till Insamlingsstiftelsen Tappra Barn.

Till skillnad från bolag och föreningar har en stiftelse inga ägare eller medlemmar, man skulle kunna säga att en stiftelse äger sig själv. Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål.

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn drivs enligt stadgarna av styrelsen och stiftelsen har till ändamål att samla in och skänka så mycket som möjligt, minst 80% av sitt årliga överskott, till behövande tappra barn.

Stiftelsens bidragstagare väljs i samråd av styrelsen och värdarna i respektive stad. Vid oenighet gäller den mening som styrelsens ordförande biträder.

I bolagsordningen för Tappra Barn AB står det inskrivet att aktiebolaget endast får ägas av Insamlingsstiftelsen Tappra Barn och att det inte kan säljas till någon annan. Detta säkerställer att aktieutdelning endast kan ske till Insamlingsstiftelsen Tappra Barn och att Tappra Barn AB aldrig kan separeras från Insamlingsstiftelsen Tappra Barn. 

Den dagliga verksamheten sköts i Tappra Barn AB och efter bokslut och vinstbeskattning sker en aktieutdelning till stiftelsen som sedan delar ut medlen till bidragstagarna i alla städer vi verkar i. (2019 var utdelningen 1,7 MSEK)

Hela styrelsen jobbar helt på ideell basis. 

Vid frågor kontakta projektledare Niklas Lillman eller styrelseordförande Magnus Johansson, magnus.johansson@tapprabarn.se  

Utdelade medel

Utdelade medel genom åren: 
2011                      260 000 kr        
2012                     250 000 kr        
2013                     271 000 kr        
2014                     656 849 kr        
2015                     675 000 kr        
2016                   1 109 475 kr      
2017                   1 164 793 kr      
2018                  2 000 000 kr   
2019                   1 700 000kr 
 
Totalt utbetalda medel: 8 087 117kr


Följ oss i sociala medier!